Verkoopprocedure

De volledige verkoopdocumentatie is
verkrijgbaar bij:
Makelaardij Schierbeek
,
Lamberink Nieuwbouwmakelaars

en digitaal te downloaden via deze link:
Documentatie


Uiterlijk 29 juni 2018 12:00 uur dient uw online inschrijving binnen te zijn. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van uw inschrijving op het opgegeven mailadres.
Na 29 juni wijst de verkoper de appartementen toe op basis van gunning, waarbij kandidaten zonder voorbehoud (financiering of verkoop eigen woning) de voorkeur genieten. De verkoper behoudt zich te allen tijde het recht van gunning voor.

Inschrijvers ontvangen binnen 8 werkdagen na sluiting van de 1e inschrijftermijn bericht of er een appartement toegewezen is, of dat hij/zij op de reservekandidatenlijst is geplaatst.

Met de kandidaten die een appartement toegewezen hebben gekregen zal een afspraak worden ingepland bij een van de makelaars. Tijdens deze afspraak dient kandidaat aan te geven of hij/zij tot koop wenst over te gaan.
Indien een kandidaat tot koop overgaat, wordt binnen 5 werkdagen een afspraak ingepland om de koop- en aannemingsovereenkomst te ondertekenen.
Na de eerste inschrijftermijn geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Indien de omstandigheden daarom vragen dan wel daartoe noodzaken, behoudt de verkoper zich het recht voor de inschrijf- en verkoopprocedure zoals hierboven omschreven te wijzigen.
Aan deze inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. Het is niet mogelijk om meerdere keren of voor iemand anders in te schrijven. Opties zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien een optant niet wenst over te gaan op koop, komt de optie te vervallen.

Met deze inschrijving gaat u akkoord met ons
privacystatement.Let op!!
Uw eventuele eerdere aanmelding als belangstellende is nog geen inschrijving op een appartement. Om kans te maken op een appartement, dient u zich in te schrijven via bovenstaand inschrijfformulier, waarbij u uw voorkeuren voor bouwnummers aangeeft. Belangstellenden worden niet meegenomen in de toewijzing van de woningen.

Inschrijven

De eerste inschrijftermijn is gesloten. U kunt zich niet meer online inschrijven.
Informeer bij één van de makelaars naar de actuele beschikbaarheid.

Makelaardij Schierbeek

of
Lamberink Nieuwbouwmakelaars.